Grzegorz Baltazar Kajdrowicz

Grzegorz Kajdrowicz ratujący żółwia